Žákovské kategorie v ATLETIKA PORUBA

Kategorie žactva se věnuje dětem ve věku 12 - 16 let z Ostravy a okolí a plynule navazuje na 
atletickou přípravku našeho klubu. 

Tréninkový proces je zaměřen na všestrannou sportovní přípravu s herními prvky a s postupným 
směřování k mládežnické atletice. Dětem se snažíme přiblížit sport jako plnohodnotnou náplň 
volného času a života a vybudovat celoživotní zájem o aktivní trávení volného času

Děti jsou rozděleny do tréninkových skupin zejména podle věku a starší žactvo již má možnost 
specializace na jednotlivé disciplíny dle doporučení trenérů.

V žákovské kategorii při výchově talentovaných atletů úzce spolupracujeme s regionálními 
základními školami, zejména v rámci Sportovních tříd na ZŠ Porubská v Ostravě-Porubě.

Žactvo Žactvo

Zodpovědný trenér za kategorii žactva:

vedoucí trenér - žactvo

Kateřina Melounová