předseda

Ing. Tomáš Břeský

člen výboru

Zdeněk Duda

místopředseda + šéftrenér

Mgr. Stanislav Šuška