předseda

Ing. Tomáš Břeský

člen výboru

Zdenek Duda

místopředseda + šéftrenér

Mgr. Stanislav Šuška