Projekt atletických kroužků na 1.stupni základních škol v našem regionu pod hlavičkou a metodickým vedením ATLETIKA PORUBA.

ZÁKLADNÍ ŠKOLE nabízíme:

 • atletické pomůcky a sportovní potřeby pro dětskou atletiku na školách dle věkové kategorie (děti 3-7 let / děti 8-9 let / děti 10-11 let)
 • odborné vedení atletického kroužku vyškoleným trenérem
 • možnost zaškolení pedagoga ZŠ na kvalifikovaného trenéra

 

DĚTEM z atletického kroužku nabízíme:

 • všesportovní atletickou přípravu pod vedením kvalifikovaného trenéra atletiky na půdě základní školy (bez nutnosti přesunu na jiné sportoviště)
 • členství v atletickém klubu ATLETIKA PORUBA
 • atletická trička a dresy pro členy klubu
 • možnost účasti na atletických závodech
 • sportovní soustředění v přírodě
 • příměstský tábor Atletika Poruba

 

V rámci spolupráce v projektu požadujeme:

 • zajištění pronájmu tělocvičny a školního hřiště 1-2x týdně na 60min (pronájem uhradíme dle uzavřené nájemní smlouvy)
 • možnost náborů v daných třídách základní školy
 • možnost vyvěšení propagačních materiálů klubu (nástěnka školy)
 • možnost registrace dětí do našeho atletického klubu Atletika Poruba

 

Partnerské školy aktuálně zapojené v našem projektu:

Atletika pro školy Atletika pro školy Atletika pro školy Atletika pro školy