Vznik atletiky v Porubě

Počátek padesátých let 20. století znamenal zlom ve vývoji Poruby. Záměrem tehdejších úřadů bylo vybudovat na katastrálním území Poruby nové centrum Ostravy, která se stávala průmyslovým centrem Československa. V roce 1952 začala výstavba nového sídliště Poruba. V roce 1957 se Poruba stala součástí města Ostravy. 

První informace o porubské atletice jsou tedy datovány již z doby výstavby této budoucí nové ostravské městské části. K založení prvního porubského atletického klubu došlo v září 1958 pod názvem Tatran Poruba , později Dynamo Poruba. Od roku 1961 přišel přesun atletiky pod tělovýchovnou jednotu TJ Poruba, později TJ VOKD Poruba. Činnost prvního atletického klubu v Porubě byla ukončena v roce 1964 přesunem členské základny do TJ VŽKG Vítkovice.

V roce 1973 došlo k založení nového atletického klubu pod hlavičkou TJ VOKD Poruba. Prvním předsedou klubnu byl Šlechtislav Duda. V rámci rozvoje klubu byly v roce 1977 zřízeny sportovní atletické třídy při ZŠ Fučíkova 832 v Porubě (dnes ZŠ Porubská 832), které se staly stěžejním pro velmi úspěšnou činnost sportovního střediska Českého atletického svazu. V termínu 1.-2.7.1978 se na porubském stadioně konalo Mistrovství ČSR žactva na dráze.

K 31.12.2007 došlo k ukončení činnosti atletického klubu pod hlavičkou TJ VOKD Poruba a přesun členské základny do nově založeného porubského atletického klubu. Od 1.1.2008 tedy došlo k osamostatnění atletického klubu pod názvem ATLETIKA PORUBA. Tímto byla nastartována nová, dynamická éra porubské atletiky, která klub zařadila mezi největší sportovní kluby v Ostravě okolí s velmi početnou členskou základnou a s výborným zázemím jak pro sportován í dětí a mládeže, tak i pro vrcholovou mládežnickou a dospělou atletiku. 

V posledních letech klub vytvořil Sportovní centrum mládeže s podporou Českého atletického svazu a velmi intenzivně spolupracuje se Sportovním gymnáziem Ostrava a Krajskou atletickou akademií Ostrava. V rámci rozvoje vrcholového sportu v Porubě spolupracujeme s Centrem sportu Ministerstva vnitra OLYMP a s Centrem individuálních sportů Ostrava.
 

Historie klubu Historie klubu Historie klubu Historie klubu

Historie porubského stadionu

V letech 1967-68 proběhla v nově vybudované ostravské části Poruba stavba původního stadionu VOKD Poruba včetně škvárové atletické dráhy.

V roce 1988 byly technické sektory stadionu vybaveny Japexovým povrchem, dráha však zůstala škvárová. Až v roce 2003 proběhla částečná rekonstrukce stadionu a na dráze i sektorech byl konečně položen umělý povrch.

V roce 2007 se stal porubský stadion oficiálním tréninkovým stadionem Mistrovství Světa v atletice kategorie U18.

Ovšem potom přišla doba postupného chátrání stadionu a neutěšený technický stav dráhy a sektorů vyústil v nucený odchod porubské atletiky do "exilu" nového Atletického areálu na Porubské.

V roce 2021 konečně začala kompletní rekonstrukce stadionu včetně výstavby a rozšíření atletické dráhy a sektorů dle požadavků a certifikací World Athletics s ukončením v září 2023. 

Historie klubu Historie klubu Historie klubu