ATLETIKA PRO RODINU

Společné sportování rodičů s dětmi s cílem zvýšení pohybové gramotnosti u dětí, ale i u Vás, rodičů. 

Rodina může sehrát významnou úlohu při utváření vztahu dětí k pohybovým aktivitám v rámci volnočasových aktivit. Rodinní příslušníci, zejména rodiče, ale i prarodiče, mají tak možnost utvářet a formovat pohybové základy svého potomka. Mezi pohybový základ lze zařadit chůzi, běh, skok a hod.

CÍLEM projektu je zvýšit pohybovou gramotnost u dětí, ale i u Vás, rodičů. Správným a pravidelným pohybem totiž můžeme příznivě působit na kvalitu našeho života, ale také na utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit i více času- a to aktivně, sportem.

ATLETIKA je ideálním základem pro všechny ostatní sporty. Společné sportování tak můžete provozovat a pobavit se s ním kdekoliv- na zahradě, na hřišti, na louce, v lese. Tedy všude tam, kde trávíte SPOLEČNÝ RODINNÝ ČAS.

Vyčleňte si pravidelně chvilku pro SPOLEČNOU RADOST Z POHYBU a naučte děti trávit volný čas s Vámi, rodiči, aktivně a zábavně. Vždy by nám mělo jít o radost z provedeného pohybu a z překonání sebe sama!

Pro vás, kteří si chcete vyzkoušet rodinné atletění, nabízíme možnost účasti na našich společných klubových akcích, kde si společné sportování vyzkoušíte pod dohledem zkušeným trenérů.

Pro rodinné volnočasové sportování se můžete nechat inspirovat cvičením popsaným v naší atletické 

BROŽURCE (1.část)

BROŽURCE (2.část)