Úrazové pojištění

Informace pro členy Atletika Poruba  
Všechny subjekty sdružené v České unii sportu (včetně Atletika Poruba), jsou pojištěny úrazovým pojištěním - úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. prostřednictvím POJISTNÉ SMLOUVY č. 1310001770 a to od 1.2.2019. V případě, že chcete ohlásit úraz při činnosti v našem klubu (trénink, závody, soustředění) stáhněte si formulář pojišťovny VZP a.s.

Postup hlášení úrazu 
Pro členy Atletika Poruba z.s. na tréninku, soustředění či závodech pořádaných naším klubem:

1) Stáhněte (vyzvedněte v kanceláři klubu) formulář - Oznámení o škodné události VZP a.s
2) Vyplňte formulář a nechte potvrdit ošetřujícím lékařem
3) Odevzdejte formulář do kanceláře klubu
4) Klub doplní, potvrdí formulář a odešle na pojišťovnu VZP

FORMULÁŘE:

 

K formuláři je nutno připojit doklady:

  • kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
  • v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
  • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií